Avril Lavigne backing tracks free download

Please, share, if you like:
and join our !
Quality: 128 kbps
Size: 3.0 Mb
Rating: 2812
Week rating: 8
NobodyS Fool
03:58
Quality: 128 kbps
Size: 3.2 Mb
Rating: 1779
Week rating: 15
Complicated
04:20
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 1171
Week rating: 6
My Happy Ending
04:01
Quality: 128 kbps
Size: 2.2 Mb
Rating: 1128
Week rating: 31
Take Me Away
03:05
Quality: 128 kbps
Size: 2.6 Mb
Rating: 1113
Week rating: 5
Slipped Away
03:41
Size: 2.9 Mb
Rating: 1110
Week rating: 9
Innocence
02:57
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 1054
Week rating: 19
Smile
03:30
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 1051
Week rating: 5
Alice
03:39
Quality: 128 kbps
Size: 2.9 Mb
Rating: 980
Week rating: 6
Im With You
04:06
Quality: 128 kbps
Size: 2.2 Mb
Rating: 973
Week rating: 9
Darling
02:59
Size: 2.9 Mb
Rating: 919
Week rating: 6
Keep Holding On
04:21
Quality: 192 kbps
Size: 0.0 Mb
Rating: 909
Week rating: 19
Keep Holding On
Quality: 128 kbps
Size: 1.9 Mb
Rating: 892
Week rating: 5
I Always Get What I Want
02:45
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 883
Week rating: 9
Goodbye Lullaby
04:16
Quality: 128 kbps
Size: 3.0 Mb
Rating: 847
Week rating: 13
Rock'n'roll
Size: 3.2 Mb
Rating: 832
Week rating: 15
Anything But Ordinary
05:11
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 824
Week rating: 5
Girlfriend (Îðèã)
03:37
Quality: 128 kbps
Size: 2.9 Mb
Rating: 816
Week rating: 8
How Does It Feel
04:00
Quality: 128 kbps
Size: 3.7 Mb
Rating: 816
Week rating: 18
Wish You Were Here
Size: 2.4 Mb
Rating: 785
Week rating: 20
The Best Damn Thing
02:47
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 768
Week rating: 7
Dont Tell Me
03:26
Quality: 192 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 762
Week rating: 6
Sk8er Boi
Size: 2.5 Mb
Rating: 756
Week rating: 5
I Will Be
04:22
Size: 3.5 Mb
Rating: 756
Week rating: 5
Runaway
03:48
Quality: 128 kbps
Size: 2.9 Mb
Rating: 748
Week rating: 5
Losing Grip
04:02
Quality: 128 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 746
Week rating: 5
When Youre Gone
05:02
Quality: 192 kbps
Size: 4.0 Mb
Rating: 745
Week rating: 6
Complicated
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 742
Week rating: 6
Freak Out
03:29
Quality: 192 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 741
Week rating: 6
Tomorrow
Quality: 192 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 716
Week rating: 9
Complicated
Size: 2.6 Mb
Rating: 699
Week rating: 18
My World
03:58
Quality: 320 kbps
Size: 4.7 Mb
Rating: 697
Week rating: 28
Hello Kitty
Size: 3.0 Mb
Rating: 693
Week rating: 16
4 Real
03:21
Quality: 128 kbps
Size: 2.4 Mb
Rating: 689
Week rating: 8
Forgotten
03:20
Quality: 192 kbps
Size: 3.7 Mb
Rating: 678
Week rating: 8
How Does It Feel
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 677
Week rating: 7
Girlfriend
03:34
Quality: 192 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 669
Week rating: 11
What The Hell
03:43
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 651
Week rating: 7
Fall To Pieces
03:43
Size: 2.8 Mb
Rating: 640
Week rating: 4
Stop Standing There
04:13
Quality: 128 kbps
Size: 4.0 Mb
Rating: 640
Week rating: 9
Let Me Go
Quality: 192 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 639
Week rating: 7
Nobody's Home
Size: 4.1 Mb
Rating: 626
Week rating: 12
Not Enough
04:11
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 626
Week rating: 6
Avril Lavigne - Nobody's Home - minus
Quality: 128 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 623
Week rating: 7
Unwanted
03:44
Quality: 128 kbps
Size: 2.4 Mb
Rating: 623
Week rating: 6
Together
03:21
Size: 2.5 Mb
Rating: 615
Week rating: 5
Hot
Size: 2.5 Mb
Rating: 615
Week rating: 11
NobodyS Home
04:37
Size: 2.8 Mb
Rating: 613
Week rating: 6
I Can Do Better
04:18
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 611
Week rating: 16
Rock N Roll
Size: 2.5 Mb
Rating: 604
Week rating: 13
NobodyS Home
03:40

Quality: 192 kbps
Size: 4.5 Mb
Rating: 593
Week rating: 5
Avril Lavigne - Losing Grip - minus(SC)
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 588
Week rating: 7
Avril Lavigne - I Always Get What I Want - minus(SC)
Quality: 128 kbps
Size: 3.4 Mb
Rating: 578
Week rating: 25
Girlfriend
Size: 2.7 Mb
Rating: 577
Week rating: 19
Contagious
04:04
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 575
Week rating: 4
Avril Lavigne - Sk8er Boi - minus(SC)
Quality: 192 kbps
Size: 5.8 Mb
Rating: 565
Week rating: 4
Avril Lavigne - Keep Holding On - minus(SC)
Quality: 128 kbps
Size: 3.6 Mb
Rating: 563
Week rating: 26
My happy ending
Size: 3.3 Mb
Rating: 561
Week rating: 27
I Love You
03:36
Quality: 320 kbps
Size: 6.2 Mb
Rating: 558
Week rating: 5
Oh Holy Night
Size: 2.9 Mb
Rating: 554
Week rating: 4
Remember When
03:17
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 553
Week rating: 5
Avril Lavigne - Smile
Size: 2.9 Mb
Rating: 547
Week rating: 8
Naked
04:13
Quality: 320 kbps
Size: 8.1 Mb
Rating: 540
Week rating: 3
Avril Lavigne - Alice (Underground) _ ÌÈÍÓÑ îðèãèíàë
Size: 3.1 Mb
Rating: 539
Week rating: 3
Wish You Where Here
Quality: 320 kbps
Size: 8.7 Mb
Rating: 530
Week rating: 10
I'm With You
Quality: 128 kbps
Size: 3.7 Mb
Rating: 529
Week rating: 6
Avril Lavigne - Girlfriend - minus(SC)
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 522
Week rating: 9
Hot(Îðèã)
03:33
Quality: 128 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 511
Week rating: 6
Too Much To Ask
03:46
Quality: 192 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 503
Week rating: 12
Together
Quality: 320 kbps
Size: 0.0 Mb
Rating: 500
Week rating: 4
Avril Lavigne - Kiss Me _ ÌÈÍÓÑ + áýê_îðã
Quality: 192 kbps
Size: 4.4 Mb
Rating: 490
Week rating: 8
Fall To Pieces
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 480
Week rating: 5
Everything Back But You
03:21
Size: 3.2 Mb
Rating: 479
Week rating: 7
I Dont Have To Try
03:06
Quality: 192 kbps
Size: 3.2 Mb
Rating: 476
Week rating: 7
Freak Out
Quality: 192 kbps
Size: 4.7 Mb
Rating: 469
Week rating: 5
Get Over It
Quality: 192 kbps
Size: 3.8 Mb
Rating: 467
Week rating: 10
Unwanted
Quality: 128 kbps
Size: 0.9 Mb
Rating: 462
Week rating: 5
Avril Lavigne - Hot - minus(SF)
Quality: 192 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 455
Week rating: 5
Im With You
Quality: 192 kbps
Size: 3.4 Mb
Rating: 455
Week rating: 7
Losing Grip
Quality: 128 kbps
Size: 3.6 Mb
Rating: 451
Week rating: 7
I Will Be
Quality: 128 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 451
Week rating: 4
Adia
Quality: 320 kbps
Size: 7.5 Mb
Rating: 445
Week rating: 3
Kiss Me
Quality: 128 kbps
Size: 4.0 Mb
Rating: 435
Week rating: 5
Avril Lavigne - Falling Down - minus(SC)
Quality: 128 kbps
Size: 3.7 Mb
Rating: 433
Week rating: 8
Avril Lavigne- Sk8er Boi - minus(SF)
Quality: 192 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 432
Week rating: 12
Forgotten
Quality: 192 kbps
Size: 3.4 Mb
Rating: 426
Week rating: 9
Slipped Away
Quality: 192 kbps
Size: 3.2 Mb
Rating: 425
Week rating: 7
Dont Tell Me
Quality: 320 kbps
Size: 9.3 Mb
Rating: 424
Week rating: 6
How You Remind Me
Quality: 128 kbps
Size: 4.5 Mb
Rating: 420
Week rating: 10
Alice
Quality: 192 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 417
Week rating: 16
Mobile
Quality: 128 kbps
Size: 2.9 Mb
Rating: 411
Week rating: 8
Knockin' On Heaven's Door
Quality: 192 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 407
Week rating: 17
Naked
Quality: 192 kbps
Size: 3.9 Mb
Rating: 404
Week rating: 11
My Happy Ending
Quality: 192 kbps
Size: 3.9 Mb
Rating: 391
Week rating: 4
Anything But Ordinary
Quality: 128 kbps
Size: 3.4 Mb
Rating: 387
Week rating: 20
Avril Lavigne - What the Hell
Quality: 128 kbps
Size: 3.6 Mb
Rating: 382
Week rating: 6
I_Will_Be
Quality: 192 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 382
Week rating: 10
Take Me Away
Quality: 128 kbps
Size: 3.7 Mb
Rating: 378
Week rating: 3
Hush Hush
4:00
Quality: 128 kbps
Size: 3.9 Mb
Rating: 367
Week rating: 3
Avril Lavigne - My Happy Ending - minus
Quality: 192 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 362
Week rating: 4
He Wasn'T
1
2