Avril Lavigne backing tracks free download

Please, share, if you like:
and join our !
Quality: 128 kbps
Size: 3.0 Mb
Rating: 2828
Week rating: 24
NobodyS Fool
03:58
Quality: 128 kbps
Size: 3.2 Mb
Rating: 1844
Week rating: 80
Complicated
04:20
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 1186
Week rating: 21
My Happy Ending
04:01
Quality: 128 kbps
Size: 2.2 Mb
Rating: 1177
Week rating: 80
Take Me Away
03:05
Size: 2.9 Mb
Rating: 1130
Week rating: 29
Innocence
02:57
Quality: 128 kbps
Size: 2.6 Mb
Rating: 1128
Week rating: 20
Slipped Away
03:41
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 1084
Week rating: 49
Smile
03:30
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 1063
Week rating: 17
Alice
03:39
Quality: 192 kbps
Size: 0.0 Mb
Rating: 1057
Week rating: 167
Keep Holding On
Quality: 128 kbps
Size: 2.9 Mb
Rating: 996
Week rating: 22
Im With You
04:06
Quality: 128 kbps
Size: 2.2 Mb
Rating: 988
Week rating: 24
Darling
02:59
Size: 2.9 Mb
Rating: 932
Week rating: 19
Keep Holding On
04:21
Quality: 128 kbps
Size: 1.9 Mb
Rating: 908
Week rating: 21
I Always Get What I Want
02:45
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 900
Week rating: 26
Goodbye Lullaby
04:16
Quality: 128 kbps
Size: 3.0 Mb
Rating: 866
Week rating: 32
Rock'n'roll
Quality: 128 kbps
Size: 3.7 Mb
Rating: 855
Week rating: 57
Wish You Were Here
Size: 3.2 Mb
Rating: 853
Week rating: 36
Anything But Ordinary
05:11
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 845
Week rating: 26
Girlfriend (Îðèã)
03:37
Quality: 128 kbps
Size: 2.9 Mb
Rating: 825
Week rating: 17
How Does It Feel
04:00
Size: 2.4 Mb
Rating: 804
Week rating: 39
The Best Damn Thing
02:47
Quality: 192 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 794
Week rating: 38
Sk8er Boi
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 781
Week rating: 20
Dont Tell Me
03:26
Size: 2.6 Mb
Rating: 771
Week rating: 90
My World
03:58
Size: 2.5 Mb
Rating: 770
Week rating: 19
I Will Be
04:22
Size: 3.5 Mb
Rating: 767
Week rating: 16
Runaway
03:48
Quality: 128 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 758
Week rating: 17
When Youre Gone
05:02
Quality: 128 kbps
Size: 2.9 Mb
Rating: 757
Week rating: 14
Losing Grip
04:02
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 756
Week rating: 20
Freak Out
03:29
Quality: 192 kbps
Size: 4.0 Mb
Rating: 756
Week rating: 17
Complicated
Quality: 192 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 756
Week rating: 21
Tomorrow
Quality: 320 kbps
Size: 4.7 Mb
Rating: 756
Week rating: 87
Hello Kitty
Quality: 192 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 731
Week rating: 24
Complicated
Size: 3.0 Mb
Rating: 712
Week rating: 35
4 Real
03:21
Quality: 128 kbps
Size: 2.4 Mb
Rating: 701
Week rating: 20
Forgotten
03:20
Quality: 192 kbps
Size: 3.7 Mb
Rating: 700
Week rating: 30
How Does It Feel
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 698
Week rating: 28
Girlfriend
03:34
Quality: 192 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 691
Week rating: 33
What The Hell
03:43
Quality: 192 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 665
Week rating: 33
Nobody's Home
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 660
Week rating: 16
Fall To Pieces
03:43
Quality: 128 kbps
Size: 4.0 Mb
Rating: 659
Week rating: 28
Let Me Go
Size: 2.8 Mb
Rating: 656
Week rating: 20
Stop Standing There
04:13
Size: 4.1 Mb
Rating: 655
Week rating: 41
Not Enough
04:11
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 646
Week rating: 51
Rock N Roll
Size: 2.5 Mb
Rating: 640
Week rating: 49
NobodyS Home
03:40
Size: 3.3 Mb
Rating: 639
Week rating: 105
I Love You
03:36
Quality: 128 kbps
Size: 3.4 Mb
Rating: 638
Week rating: 85
Girlfriend
Quality: 128 kbps
Size: 2.4 Mb
Rating: 635
Week rating: 18
Together
03:21
Quality: 128 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 634
Week rating: 18
Unwanted
03:44
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 634
Week rating: 14
Avril Lavigne - Nobody's Home - minus
Size: 2.5 Mb
Rating: 629
Week rating: 19
Hot

Size: 2.5 Mb
Rating: 628
Week rating: 24
NobodyS Home
04:37
Size: 2.8 Mb
Rating: 619
Week rating: 12
I Can Do Better
04:18
Quality: 128 kbps
Size: 3.6 Mb
Rating: 605
Week rating: 68
My happy ending
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 604
Week rating: 23
Avril Lavigne - I Always Get What I Want - minus(SC)
Quality: 192 kbps
Size: 4.5 Mb
Rating: 604
Week rating: 16
Avril Lavigne - Losing Grip - minus(SC)
Size: 2.7 Mb
Rating: 592
Week rating: 34
Contagious
04:04
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 585
Week rating: 14
Avril Lavigne - Sk8er Boi - minus(SC)
Quality: 192 kbps
Size: 5.8 Mb
Rating: 579
Week rating: 18
Avril Lavigne - Keep Holding On - minus(SC)
Quality: 320 kbps
Size: 6.2 Mb
Rating: 578
Week rating: 25
Oh Holy Night
Size: 2.9 Mb
Rating: 576
Week rating: 26
Remember When
03:17
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 574
Week rating: 26
Avril Lavigne - Smile
Size: 2.9 Mb
Rating: 560
Week rating: 21
Naked
04:13
Quality: 192 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 558
Week rating: 67
Together
Size: 3.1 Mb
Rating: 550
Week rating: 14
Wish You Where Here
Quality: 320 kbps
Size: 8.1 Mb
Rating: 550
Week rating: 13
Avril Lavigne - Alice (Underground) _ ÌÈÍÓÑ îðèãèíàë
Quality: 320 kbps
Size: 8.7 Mb
Rating: 543
Week rating: 23
I'm With You
Quality: 128 kbps
Size: 3.7 Mb
Rating: 539
Week rating: 16
Avril Lavigne - Girlfriend - minus(SC)
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 531
Week rating: 18
Hot(Îðèã)
03:33
Quality: 128 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 531
Week rating: 26
Too Much To Ask
03:46
Quality: 320 kbps
Size: 0.0 Mb
Rating: 516
Week rating: 20
Avril Lavigne - Kiss Me _ ÌÈÍÓÑ + áýê_îðã
Quality: 192 kbps
Size: 4.4 Mb
Rating: 508
Week rating: 26
Fall To Pieces
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 496
Week rating: 21
Everything Back But You
03:21
Quality: 192 kbps
Size: 3.2 Mb
Rating: 492
Week rating: 23
Freak Out
Size: 3.2 Mb
Rating: 489
Week rating: 17
I Dont Have To Try
03:06
Quality: 192 kbps
Size: 3.8 Mb
Rating: 485
Week rating: 28
Unwanted
Quality: 128 kbps
Size: 0.9 Mb
Rating: 482
Week rating: 25
Avril Lavigne - Hot - minus(SF)
Quality: 192 kbps
Size: 4.7 Mb
Rating: 477
Week rating: 13
Get Over It
Quality: 192 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 474
Week rating: 24
Im With You
Quality: 320 kbps
Size: 7.5 Mb
Rating: 467
Week rating: 25
Kiss Me
Quality: 192 kbps
Size: 3.4 Mb
Rating: 465
Week rating: 17
Losing Grip
Quality: 128 kbps
Size: 3.6 Mb
Rating: 464
Week rating: 20
I Will Be
Quality: 128 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 464
Week rating: 17
Adia
Quality: 192 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 459
Week rating: 39
Forgotten
Quality: 192 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 455
Week rating: 65
Naked
Quality: 128 kbps
Size: 3.7 Mb
Rating: 453
Week rating: 28
Avril Lavigne- Sk8er Boi - minus(SF)
Quality: 128 kbps
Size: 4.0 Mb
Rating: 450
Week rating: 20
Avril Lavigne - Falling Down - minus(SC)
Quality: 192 kbps
Size: 3.4 Mb
Rating: 448
Week rating: 31
Slipped Away
Quality: 192 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 446
Week rating: 45
Mobile
Quality: 320 kbps
Size: 9.3 Mb
Rating: 439
Week rating: 21
How You Remind Me
Quality: 192 kbps
Size: 3.2 Mb
Rating: 437
Week rating: 19
Dont Tell Me
Quality: 128 kbps
Size: 4.5 Mb
Rating: 432
Week rating: 22
Alice
Quality: 128 kbps
Size: 2.9 Mb
Rating: 429
Week rating: 26
Knockin' On Heaven's Door
Quality: 192 kbps
Size: 3.9 Mb
Rating: 419
Week rating: 26
My Happy Ending
Quality: 192 kbps
Size: 3.9 Mb
Rating: 414
Week rating: 27
Anything But Ordinary
Quality: 128 kbps
Size: 3.4 Mb
Rating: 411
Week rating: 44
Avril Lavigne - What the Hell
Quality: 192 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 397
Week rating: 25
Take Me Away
Quality: 128 kbps
Size: 3.6 Mb
Rating: 395
Week rating: 19
I_Will_Be
Quality: 128 kbps
Size: 3.7 Mb
Rating: 395
Week rating: 20
Hush Hush
4:00
Quality: 128 kbps
Size: 3.9 Mb
Rating: 390
Week rating: 26
Avril Lavigne - My Happy Ending - minus
Quality: 192 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 371
Week rating: 13
He Wasn'T
1
2